Europan Croatia

EUROPAN 15 U ORISU 121

Najnoviji, 121. broj Orisa, časopisa za arhitekturu i kulturu življenja, objavio je prilog o rezultatima natječajnog ciklusa Europan 15. Ovaj međunarodni urbanističko-arhitektonski natječaj je kroz protekle dvije godine (2018.-2020.) za naručitelje Grad Karlovac i Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, na lokacijama u Karlovcu i Ninu, provodio Europan Hrvatska. Djelovanje i misiju Europana je predstavila njegova predsjednica Helena Knifić Schaps, a pobjedničke radove tekstualnim i grafičkim prilozima autori. Rad za lokaciju bivše vojarne Luščić u Karlovcu, THE FANTASTIC FOREST PHENOMENON: TESTING A NEW NARRATIVE, u ime autorskog tima su predstavile Hana Dašić, Iva Erić, Jana Horvat i Ria Tursan, a rad SOFT BUFFERS za lokaciju naselja Ždrijac u Ninu autorice Irena Bakić, Iva Jelinčić i Mirna Udovčić.

Naslovnicu broja krasi fragment crteža rada SOFT BUFFERS.

Čestitamo!