Europan Croatia

Europan 15

“PRODUKTIVNI GRADOVI 2: Resursi – Mobilnost – Pravednost”

1 – DEFINICIJA TEME

Tema Europana 15, “Produktivni gradovi”, nastavlja se na temu Europana 14, složena je i ključna u kontekstu suvremene mutacije europskih gradova.
U ovom se ciklusu Europan želi posebno fokusirati na temu ekološke tranzicije vezane uz viziju produktivnog grada budućnosti. Ekološka produktivna tranzicija treba se usmjeriti na sinergije – a ne na dualistički pristup – između različitih ekosustava, između biotopa i artefakata, između funkcija i namjene, između skupina stanovnika… Stvaranje sinergije između tih elemenata pruža još jedan način razmišljanja i kreiranja grada s ciljem da gradske vlasti postanu svjesnije svoje odgovornosti prema okolišu i životu.
Europan 15 stoga predlaže da se tri teme istaknu u okviru produktivnih smjerova transformacije: resursi, mobilnost i pravednost.

1. Resursi – Kako smanjiti zagađenje i potrošnju resursa (voda, zrak, tlo, energija …)? Kako zajednički koristiti resurse? Kako osmisliti društvene i tehničke inovacije u okviru ove teme?

2. Mobilnost – Kako integrirati mobilnost i dostupnost u produktivna područja?

3. Pravednost – Kako prostorna pravednost može doprinijeti društvenoj pravednosti? Kako povezati društvene s prostornim aspektima? Kako ostvariti produktivnu ravnotežu između teritorija, između urbanog i ruralnog, između bogatih i siromašnih?

Te tri kategorije – resursi, mobilnost i pravednost – mogu se razvrstati u 3 mjerila:

Teritorijalno, srednje i mikro mjerilo.

Teritorijalno mjerilo – XL – odgovara većem mjerilu, u određenim slučajevima i većem od mjerila grada (više gradova ili ruralno područje). Za Europan nakon natječaja takve lokacije trebaju izraditi stratešku studiju koristeći se natječajnim rezultatima kao smjernice za razvoj područja;

Srednje mjerilo – L – je mjerilo gradske četvrti ili strateškog urbanog fragmenta. Ovakve lokacije implementiraju se razvojem nagrađene ideje u urbanistički projekt, ili se nagrađenom timu ponudi manji dio lokacije na razradu.

Mikro mjerilo – S – je malo mjerilo, na kojem se nagrađeni projekti mogu razviti i imati utjecaj na šire područje. To je i mjerilo brže proizvodnje i manjih, ponekad i privremenih intervencija.

Izazov je u traženju raznolikih lokacija na kojima će se ispitati povezivanje i sinergija grada i produktivnog prostora, unutar tri teme i tri mjerila.

Karlovac

Karlovac

Mjesto: Bivša Vojarna Luščić
Naseljenost: 46.833 stanovnika
Strateško područje obuhvata: 500 ha
Područje provedbe projekta: 25 ha
Lokaciju predložio: Grad Karlovac

https://www.europan-europe.eu/en/session/europan-15/site/karlovac-hr

U promišljanjima međunarodnih stručnih timova, na temu Produktivni gradovi / 2; Resursi ‒ Mobilnost – Pravednost, Grad Karlovac, koji se posljednjih desetljeća suočava s problemom depopulacije i stagnacije gospodarstva, traži priliku za kvalitetan odgovor na dugo odgađano pitanje razvoja prostora bivše vojarne Luščić. Lokacija površine oko 25 ha nalazi se na drugom kraju prostorne osi, koja počinje povijesnim centrom – Zvijezdom. Kao grad bogate ali ugasle industrijske proizvodnje, Karlovac želi na novom urbanom tkivu istražiti model mogućnosti razvoja novih proizvodnih djelatnosti, kao što su kreativna industrija, nove tipologije života, rada i mobilnosti te obnovljiva energija (osobito geotermalna). Javni sadržaji trebaju nadomjestiti njihov nedostatak u povijesnom centru, a suvremeni javni prostori učiniti ga gradom poželjnim za život, kako za odseljeno, tako i za novo stanovništvo.

Nin

Nin

Mjesto: Naselje Ždrijac
Naseljenost: 2.750 stanovnika
Strateško područje obuhvata: 200 ha
Područje provedbe projekta: 36 ha
Lokaciju predložio: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

https://www.europan-europe.eu/en/session/europan-15/site/nin-hr

Prepoznavši temu Produktivni gradovi / 2; Resursi ‒ Mobilnost – Pravednost, kao potencijalni odgovor na pitanje nekontroliranog širenja gradnje sezonalnog korištenja i urbane sanacije bespravne gradnje u obalnom prostoru mora, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (MGIPU), kao dugogodišnji podupiratelj rada Europana Hrvatska, prvi se put pojavljuje u ulozi naručitelja. Želi potaknuti Nin na razvoj i rješavanje problema na lokaciji Naselja Ždrijac (oko 36 ha), s najmanje invazivnom metodom, budući da je to mali grad, ali s kontinuiranim demografskim prirastom. Tri tisuće godina starom kraljevskom gradu, potreban je razvoj održivog cjelogodišnjeg kulturnog, zdravstvenog (ljekoviti mulj), sportsko-rekreativnog (biciklizam, kitesurfing, windsurfing) i industrijskog (solana, ciglana, mrjestilište morske ribe) turizma, baziranog na vlastitoj proizvodnji hrane u zaleđu. Nadalje, kao grad smješten u laguni, Nin trpi ozbiljne ugroze od poplava, dizanja razine mora, ekstremnih vjetrova i uopće promjene klimatskih uvjeta.

Pravila

ROKOVI

Početak natječaja:                                                          ponedjeljak, 18. ožujka 2019.

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja:                   petak, 14. lipnja 2019.

Rok predaje natječajnih radova:                                 nedjelja, 28. srpnja 2019.

Objava rezultata natječaja:                                           ponedjeljak, 02. prosinca 2019.

Članovi Ocjenjivačkog suda

Prof.mr.sc. Leo Modrčin, ovl.arh. Zagreb, predsjednik
Mr.sc. Olga Magaš, ovl.arh. Rijeka, predstavnica Raspisivača
Prof. Maruša Zorec, M.Arch. Maribor, Slovenija
Branimir Medić, M.Arch. Amsterdam, Nizozemska
Gorica Mehić, M.Arch. Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Krešimir Damjanović, ovl.arh. Zadar, Hrvatska
Šime Erlić, univ.spec.oec. Zadar, Hrvatska
Patricia Kiš, prof.pov.umj. Zagreb, novinarka
Dražen Pejković, dipl.ing.arh. Split, Hrvatska

Zamjenici člana Ocjenjivačkog suda

Vladimir Jakovac, dipl.ing.arh Umag, Hrvatska
Dr.sc. Svebor Andrijević, ovl. arh. Zagreb, predstavnik Provoditelja

Tajnica natječaja

Maja Furlan Zimmermann, ovl.arh. Zagreb, Hrvatska

NAGRAĐENI AUTORI za lokaciju naselja Ždrijac u Ninu i Karlovcu

NIN - PRVA NAGRADA

u iznosu od 12.000,00 eura

„Soft Buffers“ (YI815)

Autor(i): Irena Bakić, Mirna Udovčić, Iva Jelinčić, arhitekti, Zagreb, Hrvatska
Suradnici:

NIN - DRUGA NAGRADA

u iznosu od 6.000,00 eura

„Movenin“ (TG938)

Autor(i): Ivan Kutija, građevinar, Dajana Štukar Živković, Mateja Valentić, arhitektice, Zagreb, Hrvatska
Suradnici: Korina Kljajić, studentica arhitekture i Marin Živković, glazbenik, Zagreb, Hrvatska

NIN - POSEBNO PRIZNANJE

„A Moment Apart“ (JY373)

Autor(i): Jimena Alonso Diaz, Cristina Sánchez Bueno i Pablo Rodríguez, arhitekti, Madrid, Španjolska
Suradnici:

KARLOVAC - PRVA NAGRADA

u iznosu od 12.000,00 eura

„The Fantastic Forest Phenomenon“ (WE487)

Autor(i): Krešimir Renić, Hana Dašić, Iva Erić, Jana Horvat, Ria Tursan, arhitekti, Zagreb, Hrvatska
Suradnici: Andrea Majić, arhitektica, Zagreb, Hrvatska

KARLOVAC - DRUGA NAGRADA

u iznosu od 6.000,00 eur

„Open City“ (YS231)

Autor(i): Jürgen Höfler, arhitekt, Austrija i Julia Legezynska, umjetnica, Poljska
Suradnici: