Europan Croatia

Europan 10

EUROPAN 10 – EUROPSKI URBANITET

Osmišljanje Urbaniteta

Doprinos našem urbanom karakteru glavni je zadatak arhitekata, krajobraznih arhitekata i urbanista. Javni prostor je uokviren zgradama, zauzet urbanom opremom i namještajem, definiran putevima koje ga prelaze, i ostvaruje dijalog s „soft” uređenjem okoliša – vodom, zrakom, vegetacijom. To su elementi koji stvaraju atmosferu mjesta. Urbani karakter povezan je s krajolikom, osjećajem, mjestom. Javni prostori doživljavaju se iz raznih točaka gledišta, bilo statički (iz zgrade), ili kroz iskustvo kretanja (pješice ili vozilom).

Europanovi natječaji bave se područjem između urbanog planiranja i izgradnje zgrada: namjera je da se potakne rasprava o javnom i privatnom prostoru, i premosti jaz između arhitekture i urbanizma kako bi urbanizam postao više „arhitektonski”.

ŽIVOT U STAMBENIM ZONAMA DANAS: UDALJENOST I BLIZINA

Dvije tendencije vuku svakodnevni život u različitim smjerovima: s jedne strane naš rastući individualizam i autonomija, naša profesionalna pokretljivost, različitost društvenih grupa unutar jedne obitelji, brzina komunikacije i putovanja, a s druge strane, snažna želja za društvenim mrežama u mjerilu susjedstva.

Taj dualitet primorava nas da stambena područja sagledamo u novom svjetlu.

Kako stvoriti nova stambena područja kada postoji toliko promjena? Na koji način inovativne tipologije i programski zahtjevi igraju ulogu u praćenju složenih promjena urbanog prostora?

ODRŽIVOST

Održivost je nužnost, koja proizlazi iz sve veće svijesti o međuovisnosti cijelog planeta. Suvremeni Europanov grad mora poštivati ​​načela održivog razvoja.

Rad na tome ne znači samo postizanje mjerljivih kriterija održivosti, već i razvijanje snažne poruke o učincima održivosti na arhitektonske i urbanističke projekte.

RIJEKA

ZAGREB

EUROPAN 10 OCJENJIVAČKI SUD

Boris Magašarhitekt, Zagreb
Lovorka Prpićarhitekt, Zagreb
Ira Rechner Šustararhitekt, Rijeka
Helena Paver Njirićarhitekt, Zagreb
Olivier Bastinarhitekt, Bruxelles
Rob Docterarhitekt, Rotterdam
Thomas Pucherarhitekt, Graz
Tihomir Milovackustos, Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
Branimir Pofuknovinar, Zagreb

EUROPAN 10 ZAMJENSKI ČLANOVI

Toma Pleicarhitekt, Zagreb
Branimir Rajcicarhitekt, Zagreb

EUROPAN 10 REZULTATI

Na drugom zasjedanju Ocjenjivačkog suda dodijeljene su prva i druga nagrada za obje lokacije.

Iz zapisnika Ocjenjivačkog suda, komentar na prvonagrađeni rad za lokaciju Zagreb:

“Ocjenjivački sud smatra da bi se šire područje obuhvata trebalo promatrati kao cjelinu, umjesto da se buduća gradnja ograniči samo na uže područje obuhvata. Planiranjem nebodera uz rijeku Savu autori istražuju moguće veze partera i rijeke, što bi trebalo detaljnije istražiti.

Točan položaj nebodera treba odrediti u skladu sa očuvanjem vizura. Budući da će se percipirati kao novi landmark, potrebno je pažljivo planirati vanjsku opnu nebodera.

Ovaj rad može biti podloga za izradu detaljnijeg plana.”

Iz zapisnika Ocjenjivačkog suda, komentar na prvonagrađeni rad za lokaciju Rijeka:

„Potrebno je planirati socijalno stanovanje. U sljedećoj fazi projekta potrebno je jasnije definirati prostore između građevina kao javni prostor. Pročelja treba planirati na način da se zadrži skulpturalni dojam projekta.

Grad bi trebao odrediti jasan program koji uključuje različite socijalne skupine, odrediti način financiranja i gustoću.

Prometnice je potrebno planirati rubno, tako da se promet i promet u mirovanju nalaze izvan same zone. Prostor između zgrada ne bi trebalo planirati kao terase.

Kvaliteta projekta je naizgled formalna gesta koja se razvija u niz tipološki različitih zgrada sa mnoštvom mogućnosti za organizaciju stambenih jedinica. Visoka gustoća dovest će do stvaranja novog centra metropolitanskog karaktera, tako da ju je potrebno zadržati.“

RIJEKA 1. nagrada

AL898 - GEBEL ZGHIR (SMALL MOUNTAIN)

Autor(i):Andrea Vescovini (IT 1971), Annamaria Prandi (IT 1972), Mia Zanni (IT 1972), arhitekti
Suradnici:Francesco Maracchioni (IT 1983) arhitekt

ZAGREB 1. nagrada

NZ999 - NEW ZAGREB • THE PLACE TO BE

Autor(i):Geert De Groote (BE 1975), Pieter D´haeseleer (BE 1977), arhitekti
Suradnici:

RIJEKA 2. nagrada

MN111 - DWELL UPON THE SLOPE

Autor(i):Rosa Maria Fraga Escudero (ES 1979) arhitektica, Octavio Tarancon Burg (ES 1973) inženjer-arhitekt
Suradnici:

ZAGREB 2. nagrada

ZA232 - LAND RAMIFICATION

Autor(i):Nicolas Jomain (FR 1978), Boriana Tchonkova (BG 1979), arhitekti
Suradnici: