Europan Croatia

Europan 17

LINK NA PRIJAVU NA NATJEČAJ: https://www.europan-europe.eu/en/session/europan-17/team/registration

LINK NA LOKACIJU: https://www.europan-europe.eu/en/session/europan-17/site/makarska-hr

 

 

ŽIVI GRADOVI 2, RE-IMAGINACIJA ARHITEKTURE KROZ SKRB O ŽIVOTNIM SREDINAMA

Cilj je istražiti regenerativne sposobnosti životnih sredina usred novih ekologija koje pokušavaju prevladati suprotnost između prirode, kulture i antropocentrizma u vremenima obilježenim prirodnim katastrofama i izvanrednim klimatskim situacijama.

 

Kako možemo brinuti o naseljenim sredinama?

Sve alarmantnija izvješća IPCC-a, posljednje iz ožujka 2022., te pandemija COVID-19 sa svojim utjecajem na čitav planet, učinili su ranjivost živog svijeta i metamorfoze nastanjivosti još očitijima. Sama mogućnost života sada je za sve upitna, s obzirom na pretjeranu potrošnju prirodnih resursa od strane određenih ljudskih skupina nauštrb potreba globalne populacije, što premašuje ono što planet Zemlja može nadomjestiti.

Klimatske krize, prekomjerno iskorištavanje resursa, zagađenje, nejednakost i nepravda – sve ove bolesti, preokreti i dezorijentiranosti zahtijevaju aktivnu „brigu“ koja se bavi koegzistencijom i međusobnim odnosom svih elemenata živog svijeta te stoga nalaže radikalnu promjenu paradigme. Osjetljivost, odgovornost i kreativnost aspekti su brige i interesa za druga bića.

 

To zahtijeva svijest o vezama i interakcijama koje se trebaju potvrditi na djelu na lokacijama koje ulaze u natječaj. Za Europan 17, konteksti zahtijevaju radikalnu promjenu prema sveobuhvatnijem pristupu koncepciji i proizvodnji prostora, pristupu utemeljenom na brizi za životne sredine. Na djelu je nova paradigma koja nas tjera da se zapitamo kako pomiriti živo I neživo u vrijeme kada je nastanjivost planeta Zemlje upitna. Lokalne i translokalne strategije povezuju se kako s pitanjima metabolizma (novi načini upravljanja tokovima prirodnih elemenata, materijala i ljudi s ciljem razvoja kružnog gospodarstva), tako i s pitanjima pravednosti i solidarnosti (inkluzivnost aktera u procesima) koja su na određeni način već djelomično komunicirana u prethodnom ciklusu E16.

 

Kao odgovor na ove teritorijalne izazove, više je nego potrebno stvoriti složene, globalne i dinamične prostorne rekonfiguracije u nerušenim naseljenim sredinama kako bi se revitalizirale biološke i ljudske zajednice.

Pristup temeljen na skrbi dovest će do nužnog međusobnog djelovanja inovativnih, dinamičnih i raznolikih projektnih procesa:

– aktivno razumijevanje postojećeg stanja na lokaciji (biološko i socio-antropološko), situacijska inteligencija;

– temeljem ove analize, pristupiti oporavku zapuštenih/ugroženih prostora uklanjanjem nepoželjnog I uvođenjem poželjnog;

– jačanje, regeneracija ili stvaranje nove kvaliteta hibridizacijom prirodnog i kulturnog krajolika;

– povezivanje mjerila strateškog i dinamičkog promišljanja prostora (ekološki izazovi velikih razmjera) s mjerilom lokalnih prostora i njihovog novog promišljanja (svakodnevni prostori i zajednički prostori);

– reimaginacija/stvaranje prostora danas za povezivanje sadašnjosti i budućnosti, anticipirajući proizvodne procese i prilagodljivost tijekom vremena (održivi razvoj);

– spremnost za hvatanje u koštac s oblikovnim i proizvodnim procesima koji uključuju sve aktere, njihovu raznoličitost i raznolikost stavova.

 

Kako bi se postigla ova složenost, situacije koje će biti odabrane za natjecanje Europan 17 moraju biti takve da se prijavljeni projekti mogu aktivirati u različitim kontekstima i na različitim razinama:

– simbiotske veze između živog svijeta i kulturnog svijeta, životni odnosi između ljudi i neljudi;

– prostorne sinergije (radnje koje se provode usklađeno između različitih elemenata, entiteta ili

dionici): to su vrste prirodnih i kulturnih oslanjanja na različitim razinama između

elementi koji su postali fragmentirani kao rezultat modernističkog razvoja miljea;

– prirodne i ljudske temporalnosti (ciklusi i ritmovi živog svijeta i društvenog svijeta) u procesima-projektima.

 

51 naseljena sredina ovim natječajem traži priliku za oporavak!

 

 

 

 

Natječajni ciklus Europana 17 je proširuje temu prethodnog ciklusa. Fokus predstavljaju nove sinergije sveobuhvatnog sagledavanja pojava u okolišu, prirodnom i kulturnom krajoliku, društvu, gospodarstvu, kulturi i politici.

Nepredvidivi izazovi, (kakav je i ovaj s globalnom pandemijom, potresima, poplavama), a nakon definiranja teme od strane Znanstvenog vijeća Europana, potvrđuju potrebu za brzim prilagodbama i redefiniranjem postojećih i ustaljenih modela.

Lokacije koje žele dobiti razvojne inpute na temu ciklusa „živi gradovi“, istovremeno raspravljaju o podtemama kao što su ponovno promišljanje prostora s naglaskom na brigu o životnim sredinama, metabolizu suvremenih prostora i inkluzivnosti.

Metabolički procesi su više od spoja prirode i kulture. Oni omogućuju da Europan, djelujući istovremeno na polju arhitekture, prostornog planiranja i krajobrazne arhitekture, prepozna i ukaže na niz transformacija, uključujući i prirodne elemente kao dio životnih ciklusa – vodu, materijalne tokove, energiju. Svi ti međuodnosi zajedno utječu na nastanjeni okoliš kroz kružno gospodarenje, korištenje organskog ili energetskog materijala, prilagođavanje klimatskim promjenama, integraciju prirodne i biološke raznolikosti. Upravo bi metabolički procesi trebali omogućiti transformaciju kandidiranih lokacija i šireg okoliša u ekosustave prirodnog i kulturnog krajolika.

Kad je o inkluzivnim procesima riječ, upravo se urbane sredine sve više susreću sa segregacijom, nejednakošću, sukobima proizašlim iz nedovoljne vidljivosti, isključenosti, marginalizacije i nedostupnosti stanovanja, rada, obrazovanja, javne infrastrukture i sadržaja javnih namjena. Kao sredstvo borbe protiv takvih lomova u društvu, naseljene bi sredine trebale biti nositelji teritorijalne pravednosti artikulacijom društvenih i ekoloških tema.

Pri izboru lokacija i definiranju programskog okvira, kao i pri ocjenjivanju radova, Europan 17 će se tom tematikom posebno baviti.

 

MAKARSKA - PIJACA / PEŠKARIJA / GASTRO-CENTAR GRADA

MAKARSKA - PIJACA / PEŠKARIJA / GASTRO-CENTAR GRADA

Mjesto: MAKARSKA
Naseljenost: 13834
Strateško područje obuhvata: 23 ha
Područje provedbe projekta: 0,5 ha
Lokaciju predložio: GRAD MAKARSKA
Vlasnik/vlasnici lokacije: GRAD MAKARSKA

Europan 17 provodi se na 51 lokaciji prema zajedničkim pravilima i kalendaru.

Detaljna pravila na engleskom jeziku pročitajte ovdje:  Pravila-E17.pdf

 

Početak natječaja:                                                           ponedjeljak, 27. ožujka 2023.

Rok za postavljanje pitanja natjecatelja:                      petak, 02. lipnja 2023.

Rok predaje natječajnih radova:                                   nedjelja, 30. srpnja 2023.

Objava rezultata natječaja:                                            ponedjeljak, 04. prosinca 2023.

Članovi Ocjenjivačkog suda

Dr. sc. Irena Matković, dipl. ing. arh., Zagreb, predsjednica
Dražen Pejković, dipl. ing. arh., Split, stručni savjetnik
Rosa Rogina, arhitektica i kustosica, London, Engleska
Doc. Rok Žnidaršič, univ. dipl. inž. arh., Ljubljana, Slovenija
Saša Špiranec, kolumnist, Zagreb
Dr. sc. Ana Šverko, dipl. ing. arh, Split
Rujana Bergam Marković, dipl. ing. arh., Zagreb

Zamjenici člana Ocjenjivačkog suda

Mirko Buvinić, dipl. ing. arh., Zagreb, Hrvatska
Petra Radić, mag. ing. arh., Podgora

Tajnik natječaja

Dr. sc. Svebor Andrijević, dipl. ing. arh., Zagreb

1. nagrada

u iznosu od 12.000,00 €

XJ968 - Earth, Wind and Water

Autor(i): Elisabeth Terrisse de Botton, Španjolska i Matthieu Brasebin, Francuska, arhitekti
Suradnici:

2. nagrada

u iznosu od 6.000,00 €

PP134 - A Roof Without a House - A Study of Slowness

Autor(i): Ria Tursan, Jana Horvat, Antea Divić, Sara Blekić, Hana Dašić, arhitektice, Hrvatska
Suradnici:

Posebno priznanje

CO558 - Bustling Locale (Mjesto šušura)

Autor(i): Matija Babić, Samantha Licardo i Ana Doljanin, arhitekti, Hrvatska
Suradnici: Mate Božanić, Lucija Sopina, Antonija Babić i Luka Berić, Hrvatska

IO383 - Fishing NETwork!

Autor(i): Davide Bertin i Fabio Tossutti, arhitekti, Italija
Suradnici:

CC231 - Rooms of Conviviality

Autor(i): Izabela Słodka, arhitektica, Poljska, Nicola Russo, Tommaso Mazzega, Olivia Leoni, Riccardo Roldi, Francesca Sordi i Andrea Paoletti, studenti arhitekture, Italija
Suradnici: