Europan Croatia

Europan 11

EUROPAN 11 – TEMATSKI OKVIR

Natječaj Europan 11 odvija se u vrijeme kad europski gradovi izražavaju snažnu predanost brizi za okoliš. Nakon Samita o klimatskim promjenama koji je održan 2009. u Kopenhagenu, jača svijest važnosti lokalnih zajednica u ostvarenju ciljeva kao što su smanjivanje emisije stakleničkih plinova, kontrola nad potrošnjom energije, upravljanje i očuvanje neobnovljivih resursa poput vode, te smanjenje zagađivanja. Generalno lokalne zajednice teže povećanoj autonomiji što se tiče proizvodnje hrane i energije, te poticanju ekološke svijesti u svojim članovima. Ovi geopolitički ciljevi trebali bi se ogledati u projektiranju urbanog prostora i u murbanom i u arhitektonskom mjerilu. 

CILJ: URBANA PRILAGODBA

Kvalitetno urbanističko planiranje sa fokusom na održivosti trebalo bi potaknuti napredak u okolišu i u ljudskoj svijesti, konzistentan u svakom mjerilu. To je strateški faktor, budući da može doprinijeti ekonomskoj, društvenoj i kulturnoj privlačnosti regije, grada ili lokaliteta, kao i isticanju lokalnog identiteta. 

IZAZOV: KOMBINIRANJE URBANOG I PRIRODNOG

Za lokalnu zajednicu težnja ka održivosti povlači veću kvalitetu života kroz dostupnost javnog prostora i javnih fumkcija. Održivi pristup uključuje i odnos prema prirodi. Bez obzira je li krajobrazno uređena, izvorna ili poljoprivredno obrađena, prirodu je nužno pomiriti sa urbanim površinama kako bi se istaknule gradske kvalitete i zaštitili resursi, bioraznolikost i budućnost urbanih područja. 

PRIORITET: POGUŠĆIVANJE, PRISTUPAČNOST I POVEZIVANJE

Grad ili konurbacija koji nastoji održivo funkcionirati mora ograničiti horizontalni rast kako bi se zaštitilo neizgrađene prostore i spriječilo nekontrolirano širenje grada. Ponekad je potrebno reciklirati ili reducirati izgrađena područja i reorganizirati gradsko tkivo. U svakom slučaju razmišljanje o budućnosti zahtijeva razvoj prospektivnog pristupa prepoznavanja lokalnih posebnosti.

Višeznačno korištenje novih prostora i pristup različitim servisima potiču socijalne interakcije. 

ZAHTIJEV: PROJEKTIRANJE URBANIH PROCESA SA SPOSOBNOŠĆU EVOLUIRANJA

Natjecatelji Europana 11 trebaju predložiti strategiju razvoja okoliša i projekte sa sposobnošću evoluiranja uzimajući u obzir posebnosti lokacije. Potrebno je predvidjeti razvoj na način da je prilagođen mjerilu lokacije. Taj je cilj jedino moguće postići sinergijskim djelovanjem više planerskih disciplina (urbanističko planiranje, krajobrazna arhitektura, ekologija, ekonomija i druge).

Iza grada

CENTAR IZA GRADA – LOKACIJA

Lokacija Iza grada nalazi se u kontaktnoj zoni povijesnih zidina, uz sjeverni ulaz u Grad “Buža”. Prostor je danas neadekvatno uređen i korišten, s obzirom na smještaj uz samu povijesnu jezgru, te ga je potrebno planirati u skladu sa značajem lokacije i sa potrebama Grada. Taj se prostor može definirati kao predvorje, ulaz u Grad, i projektirati kao takvo. Grad je atraktivno turističko središte, ali i mjesto na kojem je nužno zadovoljiti potrebe stanovnika, kako bi se spriječilo iseljavanje i održao život u samom centru i izvan turističke sezone. Potrebno je očuvati zeleni prsten oko Grada kao kontaktnu zonu (danas korišten kao parkiralište). Sustav zelenog prstena oko Grada u području jarka uz gradske zidine može povezati sve pješačke ulaze u Grad, pri čemu on može postati ishodište svih putova koji iz područja oko Grada (Kono, Pile, Ploče) vode do njegovih zidina. Zona Centar “Iza Grada“ funkcionalno jest prometni terminal jer je cilj, tj. kraj putovanja.

Područje oko starog Grada može se podijeliti na dvije cjeline: prostor uz obalu, vezan uz Grad i kojim sadržajno dominiraju turističke funkcije, i prostor u zaleđu prema Srđu, uglavnom stambene namjene. Centralna točka prostora uz obalu je Grad, u koji se ulazi kroz tri ulaza: Pile, Ploče i Bužu. Sjeverni ulaz, Buža, najslabije je protočan i opremljen. Kvalitetnim projektiranjem prostora uz Bužu te smještajem velikog podzemnog parkinga taj će se ulaz jače aktivirati, a pritisak na druga dva smanjiti. Potrebno je predvidjeti pješačku vezu područja Iza Grada sa prostorom Pila i Ploča. Važno je napomenuti da ulaz od Buže vodi prema donjoj stanici žičare, tako da je ovaj prostor interesantan sa više aspekata. Žičarom se planira transport 500 korisnika na sat, odnosno 10 autobusa na sat, te zbog toga stanica žičare treba utjecati na organizaciju i oblikovanje zone Centar “Iza Grada“, iako se nalazi u kontaktnom području izvan granice obuhvata.

Današnje stanje: Na istočnom dijelu obuhvata nalazi se parkiralište za 124 vozila, 4 stambena objekta sa 10 stanova i 3 pomoćna objekta. Na zapadnom dijelu obuhvata je 7 obiteljskih kuća i jedna stambena zgrada sa 6 stanova, te  Šira zona obuhvata zahvaća nekoliko vila s vrtovima. Topografija je složena i postoje velike visinske razlike. Povijesno je to prostor vrtova iza grada u sklopu zelenog prstena oko starog grada.

 

Obuhvat natječaja odnosi se na područje omeđeno Zagrebačkom ulicom i Ulicom Marija Perića. Zona obuhvata pokriva površinu od cca 1 ha.

ČLANOVI ŽIRIJA

Krunoslav Šmit dipl.ing.arh., dr.sc., Zagreb
Davor Bušnja dipl.ing.arh., Dubrovnik
Saša Bradić dipl.ing.arh., Beč
Saša Begović dipl.ing.arh., 3LHD, Zagreb
Marina Viculin povjesničarka umjetnosti, kustosica u Klovićevim dvorima, Zagreb
Slobodan Prosperov Novak književnik i povjesničar književnosti, Zagreb
Carme Pinos dipl.ing.arh., Barcelona
Marianne Saetre dipl.ing.arh., Snohetta, Oslo
Ivana Sršen dipl.ing.arh., Bruxelles

ZAMJENSKI ČLANOVI

Vanja Ilić dipl.ing.arh., Zagreb
Dinko Peračić dipl.ing.arh., Split

I. nagrada

ZK033 „BACK TO CITIZENS“

Autor(i): Jaime Font Furest, dipl. ing. arh., Španjolska
Suradnici: Marcos Parera Blanch, stud. arh., Španjolska; Espinet Roma Jordi, stud. arh., Španjolska; Parçet Comas Jordi, stud. arh., Španjolska

II. nagrada

PT 039 „PLAY TOPOGRAPHY“

Autor(i): Antonio Bravo Rincón, dipl. ing. arh., Španjolska; Maria Carmen Ruiz Ibañez, dipl. ing. arh., Španjolska
Suradnici: Salvador Aparicio Massó, dipl. ing. arh., Španjolska; Claudia Caballero Moya, stud. arh., Španjolska

Priznanje

DP 020 „DUBROVNIK PACEMAKER“

Autor(i): Josip Mičetić, dipl. ing. arh., Hrvatska; Roman Miro, dipl. ing. arh., Hrvatska; Luka Vlahović, umjetnik, Hrvatska
Suradnici: Iva Baljkas, dipl. ing. arh., Hrvatska; Luka Franješević, umjetnik, Hrvatska; Nikša Laušin, umjetnik, Hrvatska; Petra Tomljanović, povjesničarka umjetnosti, Hrvatska

SE 753 „CABLE CAR PARKING“

Autor(i): Sascha Glasl, dipl. ing. arh., Njemačka; Tjeerd Haccou, dipl. ing. arh., Nizozemska; Marhijn Pool, dipl. ing. arh., Nizozemska
Suradnici: Eva Sollgruber, dipl. ing. arh., Austrija; Marina Vendrell Carbonell, dipl. ing. arh., Španjolska

GO274 „LOCAL MICROGROWTH“

Autor(i): Gonzalo dal Val, dipl. ing. arh., Španjolska; Gonzalo Gutierrez, dipl. ing. arh., Španjolska
Suradnici:

AA969 „CLIMATH“

Autor(i): Lianou Anastasia, dipl. ing. arh., Grčka; Alisa Andrašek, dipl. ing. arh., Hrvatska; Igor Pantić, dipl. ing. arh., Srbija; Ermis Chalvatzis, dipl. ing. arh., Grčka
Suradnici: Jose Sanchez, dipl. ing. arh., Španjolska; Karoly Markos, stud. arh., Rumunjska