Europan Croatia

O Europanu

O EUROPANU

U Parizu je 1988. osnovan Europan, međunarodna nevladina organizacija i federacija nacionalnih europskih organizacija. Želja za razmjenom ideja i promicanjem suradnje na području arhitekture i urbanizma širom Europe ostvarena je međunarodnim arhitektonskim natječajima nakon kojih slijedi razrada projekata i izgradnja. Na natječaju smiju sudjelovati isključivo arhitekti mlađi od 40 godina. Svaka nacionalna organizacija Europana odgovorna je za upravljanje natječajem i provedbu rezultata u vlastitoj zemlji, a organizacija Europan Europe sa sjedištem u Parizu koordinira čitav proces.

Osim Glavnog tajništva Europan ima još tri zajednička tijela: Izvršni odbor koji se sastoji od predsjednika nacionalnih organizacija, Skupštinu koja se sastoji od četiri predstavnika iz svake nacionalne organizacije i Znanstveni odbor sastavljen od nezavisnih stručnjaka koji predlažu temu za svaki ciklus i teorijsku analizu lokacija i rezultata. Nacionalne organizacije ustrojene su u skladu s propisima matične države. Europan Hrvatska je registrirana kao nevladina organizacija smještena u Zagrebu.

U 29 godina postojanja Europan je postao poznata i istaknuta organizacija. Europanovi natječaji, događaji i publikacije služe kao platforma koja mladim arhitektima pruža priliku da se nametnu na međunarodnoj arhitektonskoj sceni. Također, za uključene gradove, Europan pruža priliku da iskoriste međunarodni pogled na njihove urbane probleme. Europanove diskusije, seminari, forumi i drugi događaji koji prate natjecanje, nadalje, služe kao izvrsna platforma za teorijsku raspravu i razmjenu mišljenja između arhitekata, programera, stručnjaka, javnih službenika i šire javnosti te tako promoviraju urbanu i arhitektonsku kulturu.

Posjetite web stranicu Europan Europe: www.europan-europe.eu