Europan Croatia

Europan Hrvatska

Ivan Čižmek (lijevo) potpisuje Povelju Europana na sjednici  Europana Europe u Firenci 18.5.1990., desno Didier Rebois

EUROPAN

je europska federacija nacionalnih organizacija koja se bavi arhitektonskim natječajima koje slijedi implementacija, a koji se istovremeno odvijaju u više zemalja i to na zadanu temu i sa zajedničkim ciljevima.

Europan Hrvatska pridružio se evropskom odboru Europana 1992. godine. Član Izvršnog odbora evropskog Europana je Helena Knifić-Schaps, dipl.ing.arh.

Europan Hrvatska odgovoran je za organiziranje natjecaja u Republici Hrvatskoj i za implementaciju njegovih rezultata. Registriran je kao nevladina udruga sa sjedištem u Zagrebu.

Hrvatska je samostalna članica Europana od ožujka 1992., kad je u Zagrebu održana osnivačka skupština Europana Hrvatska. Predsjednik prvog Nacionalnog komiteta Europana Hrvatska bio je Slavko Dakić, koji je i potakao samostalni status Hrvatske u Europanu, dok su članovi bili Naima Balić, Marija Čačić, Nives Kozulić, Tomislav Marasović, Marko Milas, Milan Mitevski, Andrija Randić, Matija Salaj, Marko Vetma i Feđa Vukić. Ekspertni su tim činili Nikola Bašić, Ivan Čižmek, Borislav Doklestić, Vladimir Mattioni i Milenko Musović, a tajnik je bio Branimir Rac.

Europan je u Hrvatskoj prisutan i ranije, već od 1989. godine, kad je u Zagrebu formirana Inicijativna grupa za učlanjenje tadašnje države. U veljači 1990. u Zagrebu je boravio Didier Rebois, generalni tajnik Europana, a iste je godine došlo i do formalnog pristupanja, te osnivanja Nacionalnog sekretarijata. Prvo aktivno sudjelovanje bilo je 1990., kada je 5 lokacija iz ondašnje države: Zagreb, Zadar, Čakovec, Nova Gorica i Beograd, zajedno sa 66 drugih diljem Europe, uključeno u natječaj Europan 2.

U prosincu 1991. na sastanku Europskog komiteta delegacija iz Hrvatske je predočila novonastalu situaciju u Hrvatskoj, kao i činjenicu da je provedba programa Europana na razini jugoslavenske federacije postala nemoguća. Tako je prestao postojati jugoslavenski Europan, i pristupilo se organiziranju Europana Hrvatska.

(podaci iz brošure EUROPAN CROATIA – Building on the borders)

Nacionalno tajništvo Europana Hrvatska

c/o Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ulica Republike Austrije 20

10000 Zagreb

Hrvatska

Tel: +385 1 3777 937

e-mail: info@europan.hr

Radno vrijeme 8-16

Predsjednica Nacionalnog odbora EUROPAN-a Hrvatska

Helena Knifić-Schaps, dipl.ing.arh.

Članovi Nacionalnog odbora EUROPAN-a Hrvatska

Svebor Andrijević, dipl.ing.arh.

Mirko Buvinić, dipl.ing.arh.

Lulzim Kabashi, dipl.ing.arh.

Helena Knifić-Schaps, dipl.ing.arh.

Iva Letilović, dipl.ing.arh.

Irena Matković, dipl.ing.arh.

Ljubomir Miščević, dipl.ing.arh.

Dražen Pejković, dipl.ing.arh.

Vinko Penezić, dipl.ing.arh.

Goran Rako, dipl.ing.arh.

Članovi Nadzornog odbora

Borislav Doklestić, dipl.ing.arh.

Tito Kosty, dipl.ing.arh.

Maja Furlan-Zimmermann, dipl.ing.arh.

 

POVIJEST NASTANKA I TRAJANJA

Helena Knifić Schaps

Kraj 1980-ih za Europu je politički turbulentno razdoblje raspada velikih višenacionalnih država, uz redefiniranje državnih granica. Različitost kultura nadvladava euforija i entuzijazam potaknut ujedinjavanjem s Europskom unijom. Doba je to i velikih tehnoloških promjena, gašenja državnih industrijskih i građevinskih giganata, napuštanja vojnih zona, oslobađanja velikih prostornih i infrastrukturnih potencijala te početaka digitalne ere.

U tom društvenom, političkom i kulturnom okruženju petnaest europskih zemalja potpisuje, na zasadama CIAM-a (Congrès Internationaux d’Architecture Moderne) i PAN-a (Programme d’Architecture Nouvelle), u Madridu u svibnju 1988. Povelju Europana, a zatim je u Parizu 1989. počela radom neovisna europska kulturna inicijativa Europan. Namjera je da se putem javnih anketnih anonimnih arhitektonsko-urbanističkih natječaja potakne unaprjeđenje kulture stanovanja u europskim gradovima i trajno promiče europski kulturni identitet u svim njegovim emanacijama, a istovremeno pruži prilika mladim arhitektima do 40 godina da uđu na tržište rada. To im je znatno otežavao ili onemogućavao čest model raspisivanja pozivnih natječaja u Europi. Europan se ustrojava kao sastavnica nacionalnih članica, broj kojih varira od ciklusa do ciklusa (dosad ukupno 31 zemlja).

Od prvog natječajnog ciklusa objavljenog 1989. pa sve do trinaestog, završenog 2016., Europan je na više od 700 lokacija diljem Europe okupio gotovo dvadeset i četiri tisuće timova.

U djelovanju ponajprije PAN-a, a zatim i Europana, bilo u vodstvu, natjecateljski, ekspertnim timovima ili ocjenjivačkim sudovima, sudjeluju zvučna imena europske kulturne scene, kao što su Christian de Portzamparc, Cedric Price, Dominique Perrault, Jean Nouvel, Manuel Gausa, Klaus Kada, MVRDV, Emilio Tuñón, Luis Mansilla, Alvaro Siza, Benedetta Tagliabue, David Chipperfield, Kenneth Frampton, Boris Podrecca i brojni drugi.

Kako je stoljetna praksa arhitektonsko-urbanističkih natječaja u Hrvatskoj nakon II. svjetskog rata uglavnom ostala zatvorena za strane arhitekte (a domaći su se tek individualno javljali na europskoj i svjetskoj sceni), Europan je sve do osnivanja strukovne komore Europan bio jedina organizirana platforma i prilika za prilagodbu sustava na europske vrijednosti. Ili, kako kaže Ivan Čižmek: “Hitek ili Mitek u otvaranju europske brave!” U takvoj strukovnoj stvarnosti nekolicina hrvatskih entuzijasta priključuje se platformi gotovo u samom početku, pa već 1989. inicira osnivanje Europana Jugoslavija, uz sudjelovanje i potporu kolega, kulturnih djelatnika, gospodarskih i političkih struktura iz ostalih republika – Slovenije, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije. Osnivačka skupština je održana 25. lipnja 1990. u Zagrebu.

S eskalacijom ratnih događanja na području Hrvatske na Generalnoj skupštini europskog Europana u Madridu u prosincu 1991. neslužbeno se prekida s Europanom Jugoslavija. Nacionalno udruženje Europan Hrvatska službeno se osniva 27. ožujka 1992. na Skupštini u Društvu arhitekata Zagreba.

Faktografija osnivanja prikazana je u tekstovima Ivana Čižmeka, Vinka Penezića, Krešimira Rogine i Feđe Vukića, a aktivnosti i rezultati opisani su u prilozima kroz sva poglavlja. U kratkom presjeku to izgleda ovako:

–          Nakon prvog predsjednika i osnivača Ivana Čižmeka (1989.-1992.) Europan Hrvatska vode predsjednici/predsjednice Slavko Dakić (1992.-1997.), Zdravko Švigir (1997.-2004.), Borka Bobovec (2004.-2014.) i Helena Knifić Schaps (od 2014.) te tajnik/tajnice: Branimir Rac (1990.-1997.), Jasenka Kranjčević (1997.-1999.), Mirta Vukelić (1999.-2004.), Ivana Liović (2004.-2005.) i Iva Bedenko (od 2005.).

–          U radu tijela Europana sudjeluju najeminentnija imena hrvatske arhitekture.

–          Natječaji se provode u ciklusima E2, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 i E13 u gradovima: Zagreb, Osijek, Split, Zadar, Rovinj, Dubrovnik, Rijeka, Opatija, Vukovar, Sisak i Šibenik, te u ciklusu prvog sudjelovanja E2 još i Beograd i Nova Gorica – Gorizia

–          Nema sudjelovanja u natječajnim ciklusima E1, E3 i E12.

–          Sve natječaje žirira nacionalni ocjenjivački sud upotpunjen, sukladno pravilima Europana,  europskim arhitektima.

–          Za  19 lokacija prijavljeno je oko 400 radova i isto toliko sudionika, individualno ili kao natjecateljskih timova.

–          Hrvatski arhitekti sudjeluju na natječajima gotovo svih natječajnih ciklusa. Nagrađivani su, neki i višekratno, ili dobivaju priznanja arhitekti Helena Paver Njirić, Hrvoje Njirić, Vinko Penezić, Krešimir Rogina, Ines Nizić, Neno Kezić, Nenad Kondža, Saša Randić, Saša Bradić i drugi.

–          Priređuje se 15-ak izložbi svih prispjelih radova u Hrvatskoj, kao i nagrađenih radova na konferencijama / forumima Europana diljem Europe. Neki se nagrađeni radovi prezentiraju i na drugim inozemnim izložbama.

–          Održavaju se tematski seminari/radionice/okrugli stolovi (Zadar 1993., Udine 1993., Osijek 1994., Vukovar  1998., Rijeka Forum 2006., Dubrovnik 2013. i Zagreb 2016.).

–          Izdaje se desetak publikacija, uz kontinuiranu objavu tekstova u stručnim publikacijama (Arhitektura, Čovjek i prostor, Korak u prostor, Oris), dnevnom tisku i drugim medijima.

–          U Zagrebu se održavaju 4 sastanka Sekretarijata Europana Europe (1990., 1991., 2007. i 2016.).

U samim početcima djelovanja Europan Hrvatska ima podršku politike (resornih ministarstava kulture i graditeljstva), Grada Zagreba, velikih državnih tvrtki, Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i strukovnih organizacija arhitekata, posebno tadašnjeg Saveza arhitekata Hrvatske i predsjednika Duška Dropulića. Puni uzlet i prepoznatljivost – kako na domaćem tako i na međunarodnom planu – njegov rad doživljava pod okriljem Gradskog zavoda za planiranje i zaštitu okoliša Grada Zagreba i njegova ravnatelja Slavka Dakića, ujedno i prvog predsjednika Europana Hrvatska. Velike zasluge za organizaciju skupova i radionica u jeku rata u Zadru i Osijeku pripadaju Zavodu za prostorno uređenje Zadarske županije i njegovoj ravnateljici Nives Kozulić te Zavodu za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije i ravnatelju Srećku Lovrinčeviću.

Posebna zahvala pripada inicijatorima pokretanja hrvatskog Europana: Krešimiru Rogini, Vinku Peneziću i Feđi Vukiću, prvom predsjedniku Europana Jugoslavija Ivanu Čižmeku, svim osnivačima, prvom predsjedniku Europana Hrvatska Slavku Dakiću, predsjednicima Zdravku Švigiru i Borki Bobovec, tajniku Branimiru Racu i tajnicama Jasenki Kranjčević, Mirti Vukelić, Ivani Liović i Ivi Bedenko. Predanost radu svakoga/svake od njih, odgovornost i entuzijazam, posebno u godinama stvaranja Hrvatske države, obvezuju buduće generacije intelektualaca, ne samo arhitekata.

Rad kontinuirano, s više i manje problema, traje već više od 28 godina, od toga 25 pod hrvatskim imenom. Dovoljan je to povod da ga se obilježi monografijom o četvrtstoljetnom djelovanju, te prigodnim događanjima. Na pokroviteljstvu nad svim aktivnostima zahvaljujemo predsjednici Republike Hrvatske Kolindi Grabar-Kitarović.

final_LETAK EUROPAN

Tko je stvarao i vodio EUROPAN u Hrvatskoj 1989.-2017.

Borka Bobovec

Početci Europana sežu u doba bivše države Jugoslavije. Nakon što su Ivan Čižmek, Vinko Penezić, Krešimir Rogina i Feđa Vukić osnovali Inicijativnu grupu 1989. godine, počelo je strukturiranje organizacije. U Europanu Jugoslavija djeluju uglavnom hrvatski arhitekti i djelatnici u kulturi, pa tako u Nacionalnom odboru djeluju Radovan Delalle, Nives Kozulić i Tamara Petrić kao predstavnici gradova, te Tito Kosty kao predstavnik Republičkog komiteta za građevinarstvo, stambene i komunalne poslove i zaštitu čovjekove okoline i Naima Balić kao predstavnica Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu.  Od prakticirajućih arhitekata bili su tu Ivan Čižmek, ujedno i predsjednik, zatim Bogdan Budimirov, Marija Čačić, Duško Dropulić, Branko Kincl, Dragutin Kiš, Velimir Neidhardt, Darko Sigmund i Luka Šulentić. Kao istraživači spominju se Zvonko Maković i Dušica Seferagić, te Boris Ljubičić, Edo Hemerich i Ivan Zdjelarević, osobe iz javnog života. Od arhitekata iz drugih dijelova Jugoslavije bili su tu Dimitrije Mladenović, Ranko Radović, Zorica Savičić i Marjana Strugar iz Srbije, Boran Hrelja iz Bosne i Hecegovine, te Vladimir Braco Mušič iz Slovenije. Istraživači iz drugih republika bili su Miloš Florijančić iz Slovenije, Nedžad Kurto iz Bosne i Hercegovine te Aleksandar Nikoljski iz Makedonije. Tajnik Europana Jugoslavija koji je sjedište imao u Zagrebu u Udruženju hrvatskih arhitekata bio je Branimir Rac. (Arhiva EH)

Do transformacije Europana Jugoslavija u Europan Hrvatska dolazi 1992., a u drugim zemljama (bivšim republikama) ova aktivnost zamire raspadom Jugoslavije.

Inicijativna grupa:

Vinko Penezić, Krešimir Rogina, Feđa Vukić, Ivan Čižmek

Osnivači Europana Jugoslavija:

Ivan Čižmek, Marija Čačić, Naima Balić, Silvio Bašić, Bogdan Budimirov, Sonja Cupec, Slavko Dakić, Borislav Doklestić, Nives Kozulić, Vladimir Mattioni, Marko Milas, Ratko Miličević, Milan Mitevski, Branimir Rac, Ana-Marija Rajčić, Matija Salaj, Feđa Vukić

Europan  Jugoslavija 1989.-1992.

Predsjednik: Ivan Čižmek

Tajnik: Branimir Rac

Nacionalni odbor: Marija Čačić, Naima Balić, Silvio Bašić, Bogdan Budimirov, Sonja Cupec, Slavko Dakić, Borislav Doklestić, Nives Kozulić, Vladimir Mattioni, Marko Milas, Ratko Miličević, Milan Mitevski, Branimir Rac, Ana-Marija Rajčić, Matija Salaj, Feđa Vukić

Europan Hrvatska 1992.-1997.

Izvor: Europan Croatia, Building on the borders, (1994.)

Predsjednik: Slavko Dakić

Tajnik: Branimir Rac

Nacionalni komitet: Naima Balić, Marija Čačić, Nives Kozulić, Tomislav Marasović, Marko Milas, Milan Mitevski, Andrija Randić, Matija Salaj, Matko Vetma, Feđa Vukić

Ekspertni tim: Nikola Bašić, Ivan Čižmek, Borislav Doklestić, Vladimir Mattioni, Milenko Musović

Europan Hrvatska 1997.-2004.

Europan Hrvatska 1997.- 1999.

(Arhiva Europana Hrvatska, popisi)

Predsjednik: Zdravko Švigir

Tajnica: Jasenka Kranjčević

1. Upravni odbor: Zdravko Švigir, Naima Balić, Marija Čačić, Slavko Dakić, Milan Mitevski, Nives Kozulić, Branimir Rac, Ante Stojan, Borka Bobovec, Feđa Vukić

Nadzorni odbor: Tito Kosty, Bogdan Budimirov, Sonja Cupec

2. Upravni odbor: Zdravko Švigir, Naima Balić, Marija Čačić, Slavko Dakić, Milan Mitevski, Nives Kozulić, Branimir Rac, Ante Stojan, Borka Bobovec, Feđa Vukić

Nadzorni odbor: Tito Kosty, Bogdan Budimirov, Sonja Cupec

3. Upravni odbor: Zdravko Švigir, Silvio Bašić, Borka Bobovec, Sonja Cupec, Marija Čačić, Jesenko Horvat, Ante Kuzmanić, Rene Mikelić, Ljubomir Miščević, Branimir Rac

Nadzorni odbor: Tito Kosty,  Bogdan Budimirov, Naima Balić

Europan Hrvatska 1999.–2001.

(Arhiva Europana Hrvatska, dopis od 29.10.1999., Izborna skupština 15.7.1999., Godišnje izvješće o radu i poslovanju Europana Hrvatska, studeni 2000.)

Predsjednik: Zdravko Švigir

Tajnica: Jasenka Kranjčević, od 20.10.1999. Mirta Vukelić

Upravni odbor: Naima Balić, Silvio Bašić, Borka Bobovec, Sonja Cupec, Marija Čačić, Jesenko Horvat, Ante Kuzmanić, Rene Mikelić, Ljubomir Miščević, Branimir Rac (UO konstituiran 08.9.1999.), kasnije umjesto Branimira Raca kooptiran Vinko Penezić

Nadzorni odbor: Tito Kosty, Bogdan Budimirov

Europan Hrvatska 2001. – 2003.

(Arhiva Europana Hrvatska, Zapisnik s Redovite i Izborne skupštine Udruge Europan Hrvatska od 02.10.2001.)

Predsjednik: Zdravko Švigir

Tajnica: Mirta Vukelić

Upravni odbor: Naima Balić, Silvio Bašić, Borka Bobovec, Ivan Juras, Jesenko Horvat, Ante Kuzmanić, Rene Mikelić, Ljubomir Miščević, Vinko Penezić, Zdravko Mahmet, kasnije (20.5.2002.) kooptirani Mirko Buvinić i Maja Furlan Zimmermann

Nadzorni odbor: Tito Kosty (predsjednik), Bogdan Budimirov, Maja Furlan Zimmermann

Europan Hrvatska 2003.-2004.

(Arhiva Europana Hrvatska, Zapisnik Skupštine Udruge Europan Hrvatska od 16.12.2003.)

Nakon utvrđivanja kvoruma i radnih tijela Skupštine predsjednik Nadzornog odbora g.Tito Kosty predlaže da se ova Skupština proglasi redovnom godišnjom i da ne bira novi Upravni odbor i Predsjednika. Odlučeno je da se Izborna skupština Europana Hrvatska održi do kraja prvog polugodišta 2004. godine, te da se mandat sadašnjeg Predsjednika i Upravnog odbora nastavi do Izborne skupštine. 

Europan Hrvatska 2004.-2014.

Europan Hrvatska 2004.-2006.

(Arhiva Europana Hrvatska, Zapisnik s Izborne skupštine Udruge Europan Hrvatska od 08.6.2004., Zapisnik Izborne komisije i potvrda o preuzimanju pečata 08.6.2004.)

Predsjednica: Borka Bobovec

Tajnica: Ivana Liović (2004.-2005.), Iva Bedenko (2005.-2006., Lidija Sekol, zamjena do povratka s rodiljnog dopusta, Zapisnik od 19.10.2005.)

Nacionalni odbor: Bojan Bilić, Mirko Buvinić, Maja Furlan Zimmermann, Zdravko Mahmet, Danijel Marasović, Ljubomir Miščević, Ana Mrak-Taritaš, Helena Njirić, Vinko Penezić, Goran Rako

Nadzorni odbor: Naima Balić, Tito Kosty, Zdravko Švigir

Europan Hrvatska 2006.-2008.

(Arhiva Europana Hrvatska, Zapisnik s Izborne skupštine Udruge Europan Hrvatska od 05.7.2006.)

Predsjednica: Borka Bobovec

Tajnica: Iva Bedenko

Nacionalni odbor: Bojan Bilić, Mirko Buvinić, Marko Dabrović, Ivica Fanjek, Igor Franić, Danijel Marasović, Ljubomir Miščević, Hrvoje Njirić, Vinko Penezić, Goran Rako

Nadzorni odbor: Tito Kosty, Borislav Doklestić, Maja Furlan Zimmermann

Europan Hrvatska od 2008.-2010.

Predsjednica: Borka Bobovec

Tajnica: Iva Bedenko

Nacionalni odbor: Bojan Bilić, Mirko Buvinić, Marko Dabrović, Igor Franić, Helena Knifić Schaps, Danijel Marasović, Ljubomir Miščević, Vinko Penezić, Goran Rako, Igor Rožić

Nadzorni odbor: Bogdan Budimirov, Borislav Doklestić, Maja Furlan Zimmermann

Europan Hrvatska 2010.-2012.

Predsjednica: Borka Bobovec

Tajnica: Iva Bedenko

Nacionalni odbor: Bojan Bilić, Mirko Buvinić, Marko Dabrović, Igor Franić, Helena Knifić Schaps, Danijel Marasović, Ljubomir Miščević, Vinko Penezić, Goran Rako, Igor Rožić

Nadzorni odbor: Bogdan Budimirov, Borislav Doklestić, Maja Furlan Zimmermann

Europan Hrvatska 2012.-2014.

Predsjednica: Borka Bobovec

Tajnica: Iva Bedenko

Nacionalni odbor: Bojan Bilić, Mirko Buvinić, Marko Dabrović, Igor Franić, Helena Knifić Schaps, Danijel Marasović, Ljubomir Miščević, Ines Nizić, Vinko Penezić, Goran Rako

Nadzorni odbor: Bogdan Budimirov, Borislav Doklestić, Maja Furlan Zimmermann

Europan Hrvatska od 2014.

Europan Hrvatska 2014.-2016.

Predsjednica: Helena Knifić Schaps

Tajnica: Iva Bedenko

Nacionalni odbor: Bojan Bilić, Mirko Buvinić, Marko Dabrović, Igor Franić, Luka Korlaet, Ljubomir Miščević, Ines Nizić, Vinko Penezić, Goran Rako

Nadzorni odbor: 2014.-2016. Bogdan Budimirov, Borislav Doklestić, Maja Furlan Zimmermann

Europan Hrvatska 2016.-2021.

Predsjednica: Helena Knifić Schaps

Tajnica: Iva Bedenko

Nacionalni odbor: Bojan Bilić, Mirko Buvinić, Luka Korlaet, Iva Letilović, Bojan Linardić, Irena Matković, Ljubomir Miščević, Vinko Penezić, Goran Rako

Nadzorni odbor: Borislav Doklestić, Maja Furlan Zimmermann, Zdravko Mahmet

Europan Hrvatska od 2021.

Predsjednica: Helena Knifić Schaps

Tajnica: Iva Bedenko

Nacionalni odbor: Svebor Andrijević, Bojan Bilić, Mirko Buvinić, Iva Letilović, Irena Matković, Ljubomir Miščević, Vinko Penezić, Goran Rako

Nadzorni odbor: Borislav Doklestić, Maja Furlan Zimmermann, Zdravko Mahme

 

Počasni članovi Europana Hrvatska:

Ivan Čižmek od 15.7.1999.

Bogdan Budimirov od 10.7.2012.

Borka Bobovec, Didier Rebois, Vinko Penezić, Krešimir Rogina od 2018.

Tito Kosty, Nives Kozulić (posthumno), od 2023.