Europan Croatia

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA NOMINIRALA GRAD KARLOVAC ZA MEDALJU ZA PLANIRANJE PROSTORA

Hrvatska komora arhitektata (HKA) objavila je 7. travnja 2023. godine nominacije za godišnje nagrade. U kategoriji PLANIRANJE PROSTORA za medalju HKA je nominiran Grad Karlovac za Provedbu planerskog dijela procesa urbane preobrazbe poručja Luščić u Karlovcu. Plan i provedeni proces rezultat su suradnje Grada Karlovca na čelu s gradonačelnikom Damirom Mandićem i Europana Hrvatska, kao provoditelja međunarodnog natječaja Europan 15. 

Više na poveznici: https://www.arhitekti-hka.hr/hr/novosti/nominacije-za-godisnje-nagrade-hrvatske-komore-arhitekata,4527.html