Europan Croatia

Obilazak natječajne lokacije u Makarskoj

U sklopu redovne procedure provođenja natječaja ciklusa Europan 17 na temu ŽIVI GRADOVI 2, RE-IMAGINACIJA ARHITEKTURE KROZ SKRB O ŽIVOTNIM SREDINAMA, na lokaciji MAKARSKA – PIJACA / PEŠKARIJA / GASTRO-CENTAR GRADA 13. svibnja zainteresirani natjecatelji obišli su natječajnu lokaciju. Obilazak su vodile arhitektice Petra Jerković i Maša Medoš, a prisustvovalo mu je pet arhitekata iz različitih natječajnih timova. Izvješće s obilaska bit će objavljeno na službenoj stranici Europana Europe do 26. svibnja.